Grups de recerca

Institut de Drets Humans de Catalunya

http://www.idhc.org/cat/

Centre de Recerca Observatori del Sistema Penal i drets Humans (OSPDH)

http://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/ospdh.htmlObservatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/bibliotecacejfe/