Publicacions i estudis

2015

Fundación Ficat, Manifiesto contra la modificación y restricción del ejercicio de la Justicia Universal en España.

Manifiesto Justicia Universal

Jordi Palau, Vicepresident del Patronat de Ficat, article acadèmic Relaciones Internacionales y Justicia Transicional:Memoria, jurisdicción universal y el caso Ruanda/RD Congo“, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Raquel Prado, Vocal i Secretària del Patronat de Ficat, article d’opinióLa necesidad de proteger a los menores refugiados que llegan solos a la UE“, Katoikos.eu

2014

The Economy Journal, “Inmigración, ¿la vergüenza de Europa?

Inclou l’article de Cristina González, responsable de Comunicació i coordinadora de Projectes Internacionals de la Fundació Ficat, “La Carta de Lampedusa. Firmas para una visión alternativa“, pp. 36-37.

2011

Ajuntament de Barcelona, Informe sobre l’Acollida i la Igualtat d’oportunitats. Procés d’avaluació i actualització del Pla d’Acollida.

Informe Pla Acollida

2009

Fundació Jaume Bofill, Somnis de butxaca. Nois i noies menors migrants no acompanyats a Catalunya. Grup de recerca Infància i Famílies en Ambients Multiculturals (IFAM), Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, desembre.

Informe MMNA

2005

Marta Comas i Violeta Quiroga, Menors que emigren sols del Marroc a Catalunya, Barcelona: Fundació Jaume Bofill i Editorial Mediterrànea.

Menors que emigren sols

2001

Fundació Ficat. Irma Rognoni (coord.), Menors i joves del carrer: Visió sociojurídica, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, novembre.

Informe Menors i joves del carrer

2000

Centre Europe – Tiers Monde, American Association of Juristes, Fundació Ficat, “Empresas transnacionales y derechos humanos. Estudios de casos y responsabilidades“. Información y folleto de discusión destinados al grupo de trabajo sobre las empresas transnacionales de las Naciones Unidas SCDH, Genève, Editions du CETIM, juillet.

Inclou l’article de Josep Maria García, president del Patronat de la Fundació Ficat, “Retorno al orígen: una metanoia jurídica en la regulación de las EMNs“, pp. 156-164.

Mercedes García Arán, “El principio de justicia universal”, Crimen internacional y jurisdicción universal. El caso Pinochet. García Arán/López Garrido (coords). Valencia, Tirant lo Blanch, pp.63, ss.

El Principio de Justicia Universal

Anuncis