Entitas afins del Tercer sector

Acció Social

Hacesfalta.org
www.hacesfalta.org

Servei Català del Voluntariat
www.voluntariat.org

Xarxanet.org
www.xarxanet.org

Fundació Tot Raval
http://www.totraval.org/

Orientació jurídica

Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora
http://…servei-dorientacio-juridica-gratuita-ciutadans.do

Cooperació internacional amb contingut jurídic

Fundació Privada Juristes sense Fronteres
http://www.ccfundacions.cat/fundacions/fundacio-privada-juristes-sense-fronteres

Drets Humans

Asociación para las Naciones Unidas de España
http://www.anue.org/

Creu Roja Catalunya – Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari
http://www.creuroja.org/

Fundació Solidaritat UB
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/

Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
http://acddh.cat/

Asociación pro Derechos Humanos y Observatorio Criminal
http://www.addhhoc.org

Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament
http://confederacio.blog.pangea.org/

Associació Catalana de Juristes Demòcrates – ACJD
http://www.acjd.org/web/index.php

Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR
http://www.cear.es/

Drets dels col·lectius més vulnerables

Fundació Marianao
http://www.marianao.net/es

Justícia i Pau
http://www.justiciaipau.org/

S.O.S. Racisme Catalunya
www.sosracisme.org

Drets d’Estrangeria

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – CMIB
http://www.bcn.cat/novaciutadania/…html

Associació Catalana de Professionals d’Estrangeria – ACPE
http://la-plaza.com/acpe/

Cáritas Barcelona
http://www.caritasbcn.org/es/

Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR
http://www.cear.es/

Fundació ACSAR
www.fundacioacsar.org

Fundació Bayt al-Thaqafa
http://www.bayt-al-thaqafa.org/es/

Xarxa d’Entitats Socials d’Assesorament Jurídic en Estrangeria – XESAJE
http://www.icab.cat/?

Xarxa d’Acollida
http://www.bcn.cat/novaciutadania/…html

Drets dels Menors

Fundación Profesor Uría
http://www.fundacionprofesoruria.org/

Casal dels Infants – Acció social als barris
http://www.casaldelsinfants.org/index.php/cat/