Cursos

Actualment la Fundació Ficat està realitzant els següents cursos:

jornada_dret_d_39_estrangeria_19mar13_1

v-AhATp-h5a-d0cCFrBdUNIauRFK7O5alnkJd4baicvWbKkRHJ0YYYxgCoh66rCf2EnimQ=s190

Coneixement de la societat d'acollida