Què fem

La Fundació Ficat té com a objectius la defensa dels drets de les persones i en particular dels col•lectius més vulnerables, a través de l’exercici de l’advocacia i la formació jurídica. L’accés a la justícia per a tota persona és la nostra prioritat.

Són grups especialment vulnerables la població penitenciària, els menors, els joves i els migrants. El nostre sistema socio-polític i marc legal no els hi permet l’accés a la ciutadania i la justícia social en les mateixes condicions que la resta de les persones, i es per això que els nostres projectes es centren en aquests col•lectius. Les activitats que portem a terme són principalment l’assistència i assessorament jurídics, la incidència política i la formació, sempre amb l’objectiu de l’empoderament de les persones.

La Fundació Ficat es configura també com a espai de formació i recerca per a nous juristes i per a ciutadans interessats en la defensa d’una societat democràtica i igualitària. Aquesta formació “Street Law” es complementa amb la cerca, conjuntament amb d’altres professionals del Dret, altres entitats socials, la Universitat i les administracions públiques, d’estratègies d’actuació jurídica i institucional que afavoreixin la defensa dels drets de les persones i els col·lectius que es troben en risc o situació d’exclusió social.

La pràctica del Servei-Aprenentatge-Reflexió… és la nostra metodología.

Serveis

Cursos

Projectes